Ons team

  Mijn naam is Marcel Sanders en ik ben 60 jaar. In 2011 is Tara Consult/ Psycholoog Gennep opgericht. Vanuit dit bedrijf werk ik samen met een netwerk van gespecialiseerde psychologen.

  Marcel Sanders 550Na een een opleiding Bedrijfskunde studeerde ik Psychologie en Filosofie, volgde ik een NLP- en een Neurofeedbackopleiding, tal van vakgerichte cursussen en opleidingen en tientallen persoonsgerichte trainingen. Na een aantal jaren wetenschappelijk werk heb ik me vooral gericht op het direct begeleiden van mensen via coaching, therapie en training. Steeds koos ik daarbij voor een heel directe en persoonlijke aanpak, met een focus op diepgang en bewustwording. Naar mijn idee is anders geen wezenlijke en blijvende verandering mogelijk.

   

  Bewustzijnsontwikkeling en zingeving blijven voor mij persoonlijk de meest boeiende thema’s. In ons werk bij Tara Consult stellen wij de bijbehorende vragen.

  Kernvragen

  • Wie ben jij werkelijk?
  • Wat zijn jouw persoonlijke waarden?
  • Waar ligt jouw bezieling?
  • Wat is jouw unieke levenspad?
  • Hoe kun jij je volledige potentieel ontplooien?

   

  Marcel Sanders volgde een breed scala aan opleidingen.

  Kwalificaties

  • Bedrijfskundige (ing.)
  • Register Psycholoog NIP/ Arbeid en Organisatie
  • Registertherapeut BNG®
  • NLP practitioner
  • Neurofeedbacktherapeut
  • Gecertificeerd Cogmed® coachvoorwaarden 250
  • NFG-praktijkhouder
   
  Tara Consult verbindt zich aan een aantal voorwaarden en reglementen.

  Voorwaarden

  • Algemene Voorwaarden
  • Privacy reglement
  • Klachten- en geschillenreglement
  • Ethische beroepscode voor psychologen (NIP
  • Beroepseed (NFG)
  • Tuchtrecht (RCBZ)
  • Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens)
  • AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

  De documenten waarin het bovenstaande beschreven is zijn allemaal ter inzage voor cliënten en opdrachtgevers beschikbaar.

   

  © 2020 Tara Consult.